• Δυόροφη κατοικία εκτός σχεδίου 6ο χιλ Αλεξ/πολής-Μάκρης